gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde „cookies“, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die gebruikt worden om een analyse te maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website gaan doorgaans naar een server in de VS en wordt daar opgeslagen.
Indien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten waarmee een overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte is gesloten van te voren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaat het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar ingekort.
In opdracht van de eigenaar van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige services te bieden aan de eigenaar van de website die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht.
U kunt de installatie van cookies blokkeren door onder 'opties' in uw internetbrowser de gewenste blokkering te kiezen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder deze link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren.

Kijk voor nadere informatie inzake de gebruiksbepalingen en privacybescherming op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en onder https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is aangevuld met de code „gat._anonymizeIp();“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) mogelijk te maken.